تاریخچه‌ی انجمن

انجمن تخصصی مهندسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) خراسان رضوی با توکل به خداوند و همراهی و هم­ياري جمعي از دانش آموختگان و متخصصان رشته مدیریت و مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) طی دو سال پیگیری مستمر و برگزاری جلسات متعدد در سال 1400 شمسی به عنوان اولین انجمن تخصصی HSE در ایران با مجوز وزارت کشور در شهر مقدس مشهد تاسیس و در اداره ثبت موسسات غير تجاری اين شهر با شماره ثبت 7166 به ثبت رسید.

در سال­‌هاي اخير با رشد جمعيت و پیشرفت کار و توسعه فرآیندهای صنعتي، حوادث ناشی از کار نيز افزایش یافته كه خساراتي چون از دست رفتن نیروی انسانی، سرمایه و آسيب­‌هاي محيط زيستي را سبب شده است. مدیریت و مهندسي HSE مي­تواند با بالابردن سطح آگاهی نسبت به ايمني، سلامت ومحیط‌‌زیست درهمه سطوح جامعه،كاهش محسوسي در بروز حوادث،بيماري­‌هاي شغلي و آسيب­‌هاي محيط زيستي ايجاد كند. امروزه جایگاه مديريت و مهندسي HSE يكي از اركان اصلي و حياتي سازمان­‌ها بشمار مي‌رود و در قلب مدیریت جاری سازمان نقش بسیار مهمي دارد.

 

با استقرار مدیریت و مهندسی ايمني، بهداشت و محیط زیست (HSE) شاهد آن خواهيم بود؛

–  زيان­‌ها و خسارات ناشي از حوادث كاهش يابد

–  هزينه­‌هاي مربوط به درمان نيروي انساني كاهش يابد

–  آسيب­‌ها و آلودگي ‌هاي محيط زيست كاهش يابد

–  تا حد قابل قبول از اتلاف وقت و توقف در چرخه زندگي و صنعت جلوگيري گردد

با توجه به وجود پتانسيل­‌هاي موجود در جوانان متخصص، توانمند و علاقه‌مند در اين رشته علمي و نياز روز افزون به مديريت و مهندسي ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) به شكل تخصصي آن در تمامي سطوح جامعه، تشكيل اين انجمن به عنوان يك نياز و ضرورت براي جامعه انكار ناپذير مي‌باشد. لذا با توجه به توان علمی و اجرایی در خصوص موضوعات HSE، نسبت به تاسيس اين انجمن به صورت تخصصي اقدام نموديم تا ضمن اجرای برنامه‌های مديريتي، علمی، پژوهشي، تحقیقاتی و آموزشی، نیاز جامعه را بخصوص در صنایع کشور به حداقل ممکن برسانیم و زمینه‌های ارتقاء علمی، تحقیقاتی و جايگاه این موضوع را با گام‌هايي محكم و استوار پايدار کنیم.