ثبت نام در مجمع عمومی

به جمع مدیران و مهندسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) خوش آمدید.

دوست و همکار گرامی مجمع عمومی مخصوص اعضای انجمن میباشد،

در صورت تمایل به شرکت در دومین مجمع عمومی اعضای انجمن شما می توانید

پس از عضویت در سایت

 به سربرگ عضویت در انجمن

مراجعه و با تکمیل مراحل ثبت نام به عضویت انجمن درآیید.